Обявен е приемът на заявления по мярка 112 "Млад фермер"

Със заповед на Изпълнителния Директор на ДФЗ от 18.11.2013 г., 9.00 часа до 20.12.2013 г., 17.30 часа, се определя приемът на Заявления по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".