Очаква се допълнително финансиране на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК в размер до 100 млн. лв.

Първите 202 договора за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, изключително прозрачно и при ясни критерии.

В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия краен срок. От подадените проектни предложения се предлага да бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева.

Поради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 498, съобщи министър Лукарски. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 млн. лв. В случай, че бъде взето такова решение ще могат да бъдат допълнително финансирани още проекти от резервния списък.

Министърът посочи, че от проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани в категорията  „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения - 11 571 488,90 млн.лв. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с обща сума - 40 708 080,23 лв., а в категория „Средно предприятие“ - 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ - 64 158 678,59 лв. 

"В процес на оценка са проектите постъпилите по втория краен срок, които са 280 на брой и проектните предложения постъпили за третия краен срок, които са 203", каза още Лукарски. "Проектните предложения за предприятията на високо технологичните и средно високо технологичните промишлени производства, подадени по втория краен срок, ще приключи през декември 2015 година, а сключването на договорите с одобрените за финансиране ще се извърши през януари 2016 година", обясни той. По думите му, оценката е в рамките на 3 месеца, а не както е било досега 5 месеца. "Оценката на кандидатите в секторите на интензивни на знание и услуги ще приключи през януари 2016 година", посочи той.