ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
1
2
3
4
5
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Новини
24.09.2020

Предстои обявяването на прием на проекти по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

17.08.2020

ИАНМСП обяви началото на Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.

11.06.2020

Предстои обявяването на прием на проекти по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

05.05.2020

На 11 май 2020 г. ще стартира приемът на заявления за подпомагане по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

09.03.2020

Обявено е обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

всички новини
Текущи програми
02.08.2013

Фонд "Условия на труд"

всички програми
Предстоящи програми
24.09.2020

ОП "Иновации и конкурентоспособност": „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

24.09.2020

ОП "Иновации и конкурентоспособност":„АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19"

всички програми
Абонамент за новини

За нас
efrr opik

ИНВЕСТА ПРОЕКТ ООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските и национални програми, насочени към бизнеса. Екипът ни има богат теоретически и практически опит, натрупан при изпълнението на проекти още със стартирането на предприсъединителната помощ за България, чрез трите основни инструмента: програмите ФАР, ИСПА и САПАРД 2004-2006 г., след това през програмния период ОПРКБИ 2007-2013 г. и настоящата ОПИК 2014-2020 година. При работата с различните оперативни програми и при изпълнението на спечелилите финансиране проекти, ние сме натрупали опитът, знанията, както и практиката необходими за професионалната консултация и подготовката за нуждите на нашите клиенти - производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании и други. Целта на нашата дейност е да осигурим цялостната визия при осъществяването на един проект, от идеята до успешната му реализация. Да предоставим една висококвалифицирана услуга на представителите на бизнеса, да се запознаят и да се възползват от възможностите за получаване на безвъзмездни финансови средства по европейски и национални програми, за да осъществят необходимото финансиране за нуждите и идеите при развитието на тяхното дружество, с реални инвестиции за успешна инвестиционна фирмена стратегия.
Инвестициите са необходими при създаване на предприятие, компенсиране на основния капитал, модернизация на ДМА, разширяване и преустройство.

Ние действаме почтено и коректно изпълняваме обещанията си и не можем да поемаме задължения или да извършваме професионални дейности, които биха били в разрез с интересите на нашите клиенти.
Стремим се и постигаме най-високи резултати във всичко, което правим. Разполагаме със средства, знания и възможности, позволяващи ни постигането на тези високи резултати, а оттам – конкуренция за най-добрите позиции.
Към нашите клиенти се отнасяме открито, честно и с уважение. Вярваме, че коректното отношение е гаранция за сътрудничество и осигурява най-добрата основа за бърз напредък.
В същото време за нас е важно да осъществяваме нашата дейност отговорно, за да гарантираме устойчивото развитие на компанията.
Тъй като предоставяме висококачествени услуги за всеки подходящ проект, с правилните методи, ние сме важен източник на печалба за нашите клиенти и партньори.

На 23.06.2020 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „Инвеста проект” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-0451-C01  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Пълна информация можете да намерите тук

За по-подробна информация за услугите, които можем да Ви предоставим, както и за въпроси свързани с Европейските финансиращи програми, може да се свържете с нас на посочените координати тук.