ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
1
2
3
4
5
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Новини
11.06.2020

Предстои обявяването на прием на проекти по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

05.05.2020

На 11 май 2020 г. ще стартира приемът на заявления за подпомагане по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

09.03.2020

Обявено е обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

14.02.2020

Обявена е процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

21.12.2018

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

всички новини
Текущи програми
05.05.2020

ОП "Иновации и конкурентоспособност: Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

02.08.2013

Фонд "Условия на труд"

всички програми
Предстоящи програми
11.06.2020

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

всички програми
Абонамент за новини

За нас
ИНВЕСТА ПРОЕКТ ООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските и национални програми, насочени към бизнеса. Екипът ни има богат теоретически и практически опит, натрупан при изпълнението на проекти още със стартирането на предприсъединителната помощ за България, чрез трите основни инструмента: програмите ФАР, ИСПА и САПАРД 2004-2006 г., след това през програмния период ОПРКБИ 2007-2013 г. и настоящата ОПИК 2014-2020 година. При работата с различните оперативни програми и при изпълнението на спечелилите финансиране проекти, ние сме натрупали опитът, знанията, както и практиката необходими за професионалната консултация и подготовката за нуждите на нашите клиенти - производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании и други. Целта на нашата дейност е да осигурим цялостната визия при осъществяването на един проект, от идеята до успешната му реализация. Да предоставим една висококвалифицирана услуга на представителите на бизнеса, да се запознаят и да се възползват от възможностите за получаване на безвъзмездни финансови средства по европейски и национални програми, за да осъществят необходимото финансиране за нуждите и идеите при развитието на тяхното дружество, с реални инвестиции за успешна инвестиционна фирмена стратегия.
Инвестициите са необходими при създаване на предприятие, компенсиране на основния капитал, модернизация на ДМА, разширяване и преустройство.

Ние действаме почтено и коректно изпълняваме обещанията си и не можем да поемаме задължения или да извършваме професионални дейности, които биха били в разрез с интересите на нашите клиенти.
Стремим се и постигаме най-високи резултати във всичко, което правим. Разполагаме със средства, знания и възможности, позволяващи ни постигането на тези високи резултати, а оттам – конкуренция за най-добрите позиции.
Към нашите клиенти се отнасяме открито, честно и с уважение. Вярваме, че коректното отношение е гаранция за сътрудничество и осигурява най-добрата основа за бърз напредък.
В същото време за нас е важно да осъществяваме нашата дейност отговорно, за да гарантираме устойчивото развитие на компанията.
Тъй като предоставяме висококачествени услуги за всеки подходящ проект, с правилните методи, ние сме важен източник на печалба за нашите клиенти и партньори.

За по-подробна информация за услугите, които можем да Ви предоставим, както и за въпроси свързани с Европейските финансиращи програми, може да се свържете с нас на посочените координати тук.